เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  โครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ “FIRN” ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) และหัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN) ...

🗓 ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 🕰เวลา 14.15 - 14.45 น 📺 รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV กด 36  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AeIZhscpALg      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย ภายใต้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ด้วย FFC Thailand หรือ Foods with Function Claims ระบบทางเลือกของการรับรองการกล่าวอ้างเชิงหน้าที่ด้วยตนเองในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อก้าวไปสู่บทบาทหนึ่งในผู้ผลิตอาหารในตลาดโลก      ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ...

📣📣 Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและรับฟังการเสวนาภายในธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” 📍 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 16.40 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : Food Innovation & Regulation Network - FIRN ท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.watch/dPu_ErzuAh/ 🔍หัวข้อที่น่าสนใจ - เวลา 9.10น. การบรรยาย “Foods with Function Claims (FFC) for Thailand” โดย...

👦👩💪 ปัจจุบัน เทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม เพราะผู้คนเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า อาหารฟังก์ชั่น หรือ Functional foods แต่ความหมายที่แท้จริงคืออะไร ? Functional foods มีความสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ ? Functional foods ต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่ ? 🥬🥗🧃 Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ขอพาทุกคน มาไขข้อสงสัย เรื่อง Functional Food ไปกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ Functional Food มากขึ้นใน 11 นาที รับชมคลิป ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dKSMcYvatTQ สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ Facebook  Food Innovation & Regulation Network - FIRN https://bit.ly/3ElgCuY  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) https://bit.ly/3rxyTzM  ขออนุญาตกล่าวอ้างเชิงสุขภาพแบบ...

       อาหารเชิงหน้าที่ (Functional foods) และ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมสุขภาพด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีสารสำคัญหรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากสารวิตามิน/เกลือแร่เพื่อโภชนาการทั่วไป ตัวอย่างเช่น กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่ช่วยปรับสมดุล ลดการอักเสบของร่างกายและบำรุงระบบสมองและสายตา พรีไบโอติกและโพรไบโอติก สารฟีนอลิกจากพืชที่ช่วยการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น         FIRNเสนอการจัดทำระบบอาหารที่มีการกล่าวอ้างอาหารเชิงหน้าที่ FFC Thailand คือ ระบบรับรองการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพในสินค้าเกษตรและอาหาร ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredient) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผู้ประกอบการทุกระดับสามารถยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพด้วยเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนา “อาหารมูลค่าสูง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)” ซึ่งประเทศไทยมีการลงทุนวิจัย และพัฒนาธุรกิจด้านต้นน้ำแต่ยังขาดกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยลักษณะเด่นของระบบ FFC Thailand...